Kunst i Kringla Friluftsbarnehage

Barnehagen vår har egen kunstpedagog! Hun jobber etter et meget nøye planlagt opplegg, med gjennomgående og alders- og utvilkingstilpasset faglig opplegg med god progresjon gjennom året! I løpet av uka, jobber hun med alle avdelingene i barnehagen - også de aller minste 🙂