Prisliste, pr. 01.01.24

Type plass

Antall timer pr. uke

Pris pr. mnd.

Pris pr. mnd. fra 01.08.24

100 %

51,25

3000

2000

80 %

41,4 - 4 dager

2550

1750

60 %

30,75 - 3 dager

1950

1350

50 %

25,6 - 3/2 dager

1650

1150

40 %

20,5 - 2 dager

1350

950

 


Alle priser på delte plasser er inkl. administrasjonstillegg på kr. 150,- for deling av barnehageplasser. Barnehagen følger den fastsatte maksprisen for barnehage til en hver tid (fastsettes av stortinget).

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 100% (gratis) f.o.m barn nr. 3

Betaling for mat i barnehagen: 

Kr. 375,- for helplass på småbarnsavdeling - alle måltider i barnehagen er inkludert. 
Kr. 310,- for helplass på "storbarnsavdeling" - matpakke påregnes noen dager.

Gebyr ved henting av barn etter stengetid (kl. 16.45): kr. 200,- for hver påbegynte halvtime etter stengetid.