Søke plass hos oss?

Kringla Friluftsbarnehage har som mål, at alle som ønsker plass i barnehagen, skal få et tilbud, og foretar fortløpende opptak gjennom hele året. Vi anbefaler likevel at det søkes plass ved hovedopptaket for påfølgende barnehageår, innen fristen for samordnet opptak, 1. mars hvert år. Dette øker sjansen for at vi har en plass å tilby.

Søknad på barnehageplass samordnes i Steinkjer kommune. Dette betyr at alle søknader skal sendes inn til avd. for skole og barnehage i Steinkjer kommune. Alle søknader skal sendes inn via internett. Har du ikke tilgang til internett? Ring barnehagen for å få hjelp til å søke!

Velkommen som søker!!